Erbjudanden
Aktuella erbjudanden
Inga aktuella erbjudanden tillgängliga!
Prislista
En körlektion är 40 minuter
Körlektioner
Pris
1st
480:-
10st
4500:-
20st
8800:-
Paketpris
10 st körlektioner + risk 1:an + lärarledd teorikurs 6500:-
20 st körlektioner + risk 1:an + lärarledd teorikurs 10800 :-
Lån av bil vid uppkörning + uppvärmning (30 min) 1200:-
Risk 1:an
800:-
Handledarkurs
400:-
Lärarledd teorikurs
1500:-
Teori bok
500:-
Testfrågor distans på arabiska / 2 månader 350:-
Utbildningar
Risk 1:an
Riskutbildning del 1 (Risk 1: an)
Riskettan (riskutbildning del 1) är en teoretisk kurs som handlar om alkohol, droger, trötthet och övriga riskfyllda beteenden. Kursen är ca. 3 timmar lång + raster.
För att kunna göra dina prov på trafikverket, du måste ha gått riskutbildning del 1, den kan bokas när som helst , men det är rekommenderat att du gör den tidigt i din utbildning.
Kursen kostar 800:- .
För att bli godkänd i kursen krävs att du:
  • Är närvarande hela tiden
  • deltar aktiv i reflektioner och diskussion
  • Delaktig, återger och redogör för en del fakta
Syfte och mål enligt undervisningsplan
Syfte: Utbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.
Mål: Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd av alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Kom ihåg!
Ta med dig giltig legitimation till riskutbildningen
Handledarutbildning
Från 1 September 2010 gäller nya regler för introduktionsutbildningen. Handledare och elev behöver inte längre gå kursen vid samma tillfälle. Den som redan gått kursen behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig.

Om du ska övningsköra privat behöver du och din handledare gå en introduktionsutbildning (handledarutbildning) innan ni kan övningsköra tillsammans.

Krav på Handledaren
Du måste ha ett handledartillstånd. För att få ett sådant krävs följande:
  • Du ska ha fyllt 24 år.
  • Du ska under de senaste tio åren ha haft körkort för fordonet i minst fem år. Under de tre senaste åren får du inte ha mist körkortet på grund av rattfylleri eller något annat grovt brott och inte heller haft körkortet förenat med villkoret alkolås. Har körkortet varit återkallat under denna tid på grund av till exempel fortkörning får det inte ha varit återkallat sammanlagt mer än 3 månader.
  • Körkortet ska vara utfärdat i ett land inom EES (länderna inom EU samt Norge, Island och Liechtenstein).
  • Du ska ha vana och skicklighet att köra den aktuella fordonstypen.
  • Du måste ha gått en introduktionskurs för privat övningskörning, de senaste fem åren, precis som din elev.
Krav på elev
För att få övningsköra måste eleven ha fyllt 16 år och ha ett körkortstillstånd, oavsett om övningskörningen sker privat eller i en trafikskola.

För att få övningsköra privat måste eleven, förutom körkortstillståndet, ha en godkänd handledare och en giltig introduktionsutbildning. Du har ansvaret för att eleven uppfyller dessa krav.

Eleven bör ha med sig en legitimation vid mängdträningen.

Utbildningen är giltig i 5 år och kostar 400:-/person
Betalningssätt
Bankgiro: 714-2656
Swish: 123 025 99 45
Policy
Addes trafikskola
Kaserngatan 30c
723 47 VÄSTERÅS

Copyright © Addes trafikskola 2017